Sakralna zbirka župe Sv. Petra Supetar

Sakralna zbirka umjetnina župne crkve otvorena je u okviru programa proslave svetog Petra 1991. godine. Smještena je u adaptiranom prostoru nekadašnje župne kuće, koja se nalazi pored crkve na kasnoantičkom lokalitetu. Zbirku čini mali broj umjetnina od vrsnog primjera mletačke renesanse 16-18. st., do zavjetnih slika lokalne produkcije s početka 20. stoljeća.

U prvoj sekciji zbirke na fotopanoima prikazani su podni mozaici sarkofazi vezani uz razdoblje ranog kršćanstva u Supetru.

Uz fotografije naselja s kraja prošlog stoljeća izložene su slike i modeli brodova – zavjetni darovi Bogorodici i sv. Nikoli za spas na moru. Ističe se i maketa jedrenjaka «Nikoleta», dar Jurja i Veronike Razmilić.

Supružnici Razmilić su upotpunili prvu sekciju zbirke s još nekoliko vrijednih umjetnina od kojih valja istaknuti i najstariji utvrđeni predmet župnog muzeja, kameni ulomak antičkog sarkofaga iz 2-1. st. i željezni križ iz 16 st. korišten za egzorcizam.

Izdvojeni su dokumenti vezani za gradnju nove župne crkve u 18. st., knjiga krizmanih župe Supetar iz 18. i 19. stoljeća, tiskani staroslavenski misal iz 17. i 18. st. te portret oporuka supetarskog župnika Bartolomea Durlindana (1719- 1798.), kao i misno ruho, 18-19. st. Tu se nalaze i tri gotičko-renesansna kapitela, iz 15. st.

Druga sekcija predstavlja zaokruženu sakralnu cjelinu iz koje se izdvajaju slike iz 16-19 st. kasno-barokna drvena skulptura, liturgijski srebreni predmeti mletačke provenijencije, od kojih se ističu: kaleži, među kojima je i najstariji eksponat u ovoj skupini, renesansni, 16-17.st., škropionica iz 17. st., renesansni procesijski križ, 17.st., moćnici, 17-18-19. st., kanonske tablice, 17-18. st., barokna pokaznica iz 18. st., renesansni svijećnjak, 18. st., dar obitelji Razmilić, barokni svijećnjak iz 18. st., bista sv. Viktora, srebrena, iz 19. st., tamjanica i kalež iz 20 st., rad Tome Rosandića (1878-1958), i srebrene zavjetne pločice lokalne proizvodnje posvećene sv. Luciji za ozdravljenje očiju. Od desetak izloženih slika dvije su renesansne, a dvije pripadaju baroku i kasnom 19. st.

«Oplakivanje» nepoznatog autora italo-kretske škole te «Sveta obitelj» s donatorima, djelo mletačke renesanse, najvrjedniji su eksponati ove sekcije zbirke. U naknadno oslikanoj niši izdvajaju se oslikane figure Uskrslog Krista i anđela, rad domaćeg baroknog umjetnika Vicka Tironija. Njegov brat, slikar Feliks Tironi (1722-1808) je kroz 18. st. ostavio niz djela u župnoj crkvi svog rodnog mjesta i portretirao župnika Durlindana.