Sveti Viktor,  mučenik iz doba rimskih katakomba, čije su moći u Supetar prenesene prije više od sto šezdeset godina, u Supetru se slavi 1. i 2. svibnja.

Na uočnicu blagdana svetog mučenika, 1. svibnja, prije večernje mise otvaranje je svečeve rake, a sutradan 2. svibnja, na njegov blagdan, mise su u 7.30 i 10.30 te svečana koncelebracija.

Na zagovor tog sveca mnogi su ozdravili od teških bolesti i uspjeli su prebroditi životne nedaće i izazove.

Njegova raka koja se nalazi ispod glavnog oltara župne crkve Navještenja Marijina otvara se na zahtjev vjernika u trenucima kada se od sveca traži milost i pomoć i uoči svečeva blagdana.

Polovicom 19. stoljeća, 8.XII.1852, župnik Tomić uspio je dobiti od pape Pija IX. tijelo svetog Viktora mučenika. Ono je prevezeno u Supetar na Mali Uskrs (3.IV.)1853. g. u 17h peligom “Godibile” kojim je upravljao parun Antonio Grandi iz Jakina (Ancone), te je bilo privremeno smješteno u crkvici sv. Martina, a 2.svibnja pohranjeno je u menzu glavnog oltara župnice, “dok se ne načini kapela s posebnim žrtvenikom”, koja međutim nije nikada bila izvedena. Tada je uklonjen i mramorni antependij glavnog oltara; pronašao ga je župnik Ursić 1991. godine u prizemlju onda obnovljene crkvene kuće sjeverozapadno uz crkvu (gdje je sada Župni muzej). Tako je sv. Viktor postao suzaštitnik Supetra s blagdanom na 2. svibnja, ali valja istaknuti da je štovanje tog mučenika ovdje za blizu dva stoljeća starije: još je 24. listopada 1673. g. darovao hvarsko-bračko biskup Ivan Andreis Supetranima relikviju istog sveca, koji su ga tada odabrali za svog posebnog zaštitnika, a imao se slaviti na taj dan darovanja.