Kroz povijest u Župi Sv. Petra u Supetru župničku službu obavljali su:

 

DUŠOBRIŽNIK
1. Petar Ligutić ili Ligušić iz Poljica oko 1578. – oko 1604.

 

ŽUPNICI, NJIHOVI ZAMJENICI I UPRAVITELJI ŽUPE

2. Jerolim Tironi iz Supetra, župnik oko 1604.- 1639.

3. (Juraj Mratin(č)ić iz Škripa, zamjenik, poslije nerežiški natpop, oko 1613.)

4. Nikola Dešković-Descoveus iz Supetra, župnik 1640.-1649.

5. Juraj Petričić-Petricius iz Supetra, župnik 1650.-1651.

6. Jerolim Jakšić iz Supetra, župnik 1652.-1682.

7. Petar Dominis iz Postira, upravitelj župe 1682.-1683.

8. Juraj Migdoljević-Migdoleus iz Splita ili splitske nadbiskupije, župnik 1683.-1689.

9. Petar Čagljević iz Supetra, upravitelj župe 1690.

10. Jerolim Tomičić-Tomicius iz Miraca, župnik 1690.-1693.

11. Andrija Sinovčić /?/ iz Miraca, upravitelj župe 1693.-1694.

12. Pavao B(e)rsatić iz Supetra, župnik i izvanjski vikar 1694.-1762.

13. (Jerolim Matulić iz Postira, zamjenik oko 1716.)

14. Jerolim Kevešić iz Nerežišća, upravitelj župe 1762.-1763.

15. Frane Balarin iz Supetra, upravitelj župe 1763.-1764.

16. Bartul Durlindana iz Mletaka, župnik 1764.-1786.

17. Mihovil Harašić iz Nerežišća, župnik 1786.-1805.

18. (Antun Caglević, zamjenik 1798.)

Antun Caglević k. g., upravitelj župe 1805.-1806.

19. Juraj Roić iz Hvara, župnik-dekan, poslije splitski kanonik 1806.-1834.

20. (Augustin Senjković iz Supetra, zamjenik 1810.)

21. Frane Scarneo iz Milne, upravitelj župe 1834.-1835.

22. Vicko Vitaić iz Supetra, župnik i izvanjski vikar, poslije prepozit zadarskoga kaptola, umro 1864., 1835.-1837.

23. Josip Tomić st. iz Visa, župnik-dekan, 1837.-1880.

24. (Josip Tomić ml. iz Visa, zamjenik 1878.-1880.)

25. Luka Pappafava iz Hvara, župnik-dekan, poslije šibenski pa hvarski biskup 1880.-1911.

(1880. zamjenik, do 1884. upravitelj župe)

26. Miho (Mihovio) Pušić iz Visa, upravitelj župe 1911.-1915.

27. Miho (Mihovio) Pušić iz Visa, župnik, zatim hvarski biskup 1915.-1926.

28. Ivan (Đino) Bonacci iz Milne na Braču, upravitelj župe 1926.-1927.

29. Ante Vranković iz Staroga Grada, župnik, hvarski kanonik 1927.-1966.

30. Mirko Matulić iz Dola na Braču, župnik 1966.-1981.

31. Slobodan Štambuk iz Selaca na Braču, župnik, zatim hvarski biskup 1981.-1989.

32. Petar Eterović iz Pučišća, upravitelj župe 1989.

33. Andro Ursić iz Selaca na Braču, župnik, 1989.-2012.

34. Toni Plenković iz Svirča na Hvaru – Sadašnji župnik i brački dekan. Župu preuzeo 2012.

 

KAPELANI (ŽUPNI POMOĆNICI)

1. Mate Dujmović iz Supetra o. 1760.

2. Ante Caglević iz Supetra o. 1793

3. Dionizije Scarneo iz Supetra o. 1842.

4. Šime Ljubić iz Staroga Grada o. 1851

5. Juraj Karlovac iz Supetra o. 1851. i o. 1864.

6. Ante Martinović iz Donjega Humca o. 1862.-1864.

7. Ante Stipetić iz Vrbanja o. 1865.

8. Ivan Vidović iz Staroga Grada o. 1868.

9. Stjepan Sapunar iz Ložišća o. 1869.

10. Josip Tomić ml. iz Visa o. 1871.-1877.

11. Antun Dobronić iz Jelse 1875.-1876.

12. Juraj Petrić st. iz Grablja o. 1877-1878.

13. Antun Devecchi iz Hvara o. 1878.

14. Petar Perić ml. iz Donjeg Humca o. 1879.-1880.

15. Ivan Beović iz Supetra 1875.- o.1884.

16. Antun Vitaić iz Supetra o.1869.-1872. i o. 1881.-1886.

17. Grgo Pećarević iz Visa o. 1885.-1888.

18. Nikola Nazor iz Ložišća 1886.-1888.

19. Kuzma Vučetić iz Hvara 1888.-1892.

20. Nikola Gamulin iz Jelse o. 1893.-1899.

21. Ante Petrić iz Grablja o.1893.-1895.

22. Juraj Tomičić iz Grablja o.1899.-1900.

23. Juraj Dorotić iz Visa o.1900.-1902.

24. Niko Sarjanović iz Jelse o.1902.

25. Miho Pušić (v. župnici) 1903.-1907.

Miho Pušić pomoćni svećenik o.1907.-1911.

26. Dinko Bučić iz Visa o.1911-1912.

27. Grgur (Grgo) Bučić iz Hvara 1912.-1917.

28. Drago Bosiljevac iz Hvara 1918.-1925.

29. Ivan (Đino) Bonacci iz Milne/Brač 1925.-1926.

30. Luka Trebotić iz Milne/Brač o.1928.

31. Ante Krstulović iz Nerežišća o. 1938.