“Pozvane od Oca, posvećene od Duha Svetoga i poslane od Sina, svojim životom nastojimo Božju ljubav učiniti vidljivom u svijetu.”

(Konstitucije)

 

Družba Kćeri Božje ljubavi međunarodna je redovnička ustanova papinskoga prava koja se posvećuje djelima apostolata. Po primjeru svoje Utemeljiteljice nastojimo svojim življenjem i djelovanjem Božju ljubav učiniti vidljivom u svijetu kao znak i djelovanje Božjega kraljevstva.

Družbu Kćeri Božje ljubavi osnovala je M. Franziska Lechner 21. studenog 1868., u Beču. Prema Franziskinoj želji članice Družbe trebaju biti službenice i oruđe neizmjerne Božje ljubavi.

M. Franziska Lechner preminula je 14. travnja 1894. u Breitenfurtu kraj Beča. U Beču je 21. studenoga 2005. otvoren dijecezanski proces za njezno proglašenje blaženom. Tim činom dobila je naziv službenica Božja M. Franziska Lechner.

Životopis i životni program utemeljiteljice M. Franziske Lechner.

Družba danas broji 1072 članice koje žive na četiri kontinenta (Europa, Sjeverna i Južna Amerika, Afrika) te smo prisutne u 19 država svijeta (Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Švicarska, Poljska, Ukrajina, Bolivija, Argentina, Brazil, Ekvador, Sjedinjene Američke Države, Mađarska, Engleska, Uganda).

Vjerne želji M. Franziske želimo u današnjemu svijetu svima koje Bog u svojoj providnosti stavlja na naš put činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo.

Družbu danas sačinjava 8 provincija i 2 viceprovincije te jedna međuprovincijska misijska postaja:

 • Provincija Majke triput Divne u Austriji i Njemačkoj
 • Provincija Prečistog Srca Marijina u Češkoj
 • Provincija Božje providnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji i Švicarskoj
 • Provincija Majke Božje Čenstohovske u Poljskoj, Ukrajini, Boliviji i Argentini
 • Provincija Blažene Djevice Marije Žalosne u Slovačkoj
 • Provincija Naše Gospe od Navještenja u Južnome Brazilu i Ekvadoru
 • Provincija Gospe Sniježne u Sjeveroistočnome Brazilu
 • Provincija Svete Obitelji u Sjedinjenim Američkim Državama
 • Viceprovincija Naše drage Gospe mađarske u Mađarskoj
 • Viceprovincija Presvetoga Srca Isusova u Engleskoj
 • Misija u Ugandi u kojoj djeluju sestre iz pet provincija: Austrijske, Poljske, Južnobrazilske, Sjeveroistočnobrazilske i Provincije Božje providnosti.