• DSC_4904
  • crvka sv Martina u Supetru
  • NIK_4661
  • NIK_4634
  • NIK_4637
  • NIK_4641
  • NIK_4669
  • NIK_4738
  • NIK_4696
  • NIK_4714
  • NIK_5023
  • NIK_5011
  • NIK_5010
  • NIK_5004
  • NIK_5002
  • Župna crkva Navještenja Marijina u Supetru
  • Kropionica u župnoj crkvi
  • Župna crkva - unutrašnjost, pogled prema svetištu
  • Oltar sv. Roka sa kipom i oltarnom slikom sv. Roka
  • Oltar Gospe od Ružarija
  • Unutrašnjost župne crkve
  • Oltar sv. Ante Padovanskog
  • Bratimski znak Sv. Ante u župnoj crkvi
  • Bratimski znak Sv. Vicka u župnoj crkvi
  • Bratimski znak Sv. Roka u župnoj crkvi
  • Crkvena zastava Sv. Josipa
  • Oltar Sv. Ane (Sv. Vicenca) s oltarnom slikom Sv. Ane
  • Crkvena zastava
  • Bratimski znak Gospe Karmelske u župnoj crkvi
  • Slika sv. Leopolda Bogdana Mandića
  • Slika blaženog Alojzija Stepinca
  • Nove vratnice župne crkve
  • Nove vratnice župne crkve
  • Kip blažene Terezije od Calcutte
  • Romanički mozaik
  • Župna crkva Navještenja Marijina sa zvonikom
  • Župna crkva Najveštenja Marijina
  • IMG_0327
  • IMG_0330
  • IMG_0332
  • IMG_0347
  • IMG_0343
  • IMG_0341
  • IMG_0339